SP Fyzika (Bc.)

Prezenční / Kombinované

Absolvent má obecné fyzikální vzdělání a zkušenosti z experimentální a laboratorní práce. Způsob přípravy absolventa počítá i s možností jeho vstupu do zaměstnání, kde se bakalář po krátké praxi může dobře uplatnit v laboratorních a měřících provozech, firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky aj.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry fyziky.