SP Chemie – dvouoborové studium (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Dvouoborové studium chemie je nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí přednostně pokračovat v magisterském studiu učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol nebo pro školy střední. Profil absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.
Absolvent může pokračovat v navazujícím studiu učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol nebo střední školy. V případě odchodu do praxe se absolvent — bakalář může uplatnit v oblastech, kde je nezbytné obecné chemické vzdělání spolu se základy pedagogicko-psychologických disciplín, nebo kde jsou požadovány znalosti a dovednosti z experimentální či laboratorní práce včetně zpracování dat, kvalifikované obsluhy přístrojů a práce s počítači.