SP Biologie (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Jednou z cest pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z biologie včetně učitelství biologie pro střední školy nebo učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol. Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe. Absolvent je po krátké praxi schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu. Absolvent se uplatní při odborném zastupování firem, ve vědecké publicistice, popularizaci aj.