SP Aplikované počítačové modelování (Bc.)

Prezenční / Kombinované studium

Aplikované počítačové modelování je prakticky zaměřený studijní obor, který navazuje na dlouhou tradici počítačového modelování na katedře fyziky a reaguje na neustálý vývoj v aplikacích výpočetní techniky a modelování, především v oblastech technického a průmyslového vývoje. Nabízí vzdělání v oblasti metod počítačového modelování, jež zahrnuje částicové simulace, spojité modelování, ale i algoritmy pro tzv. „umělou inteligenci“ a další oblasti.  Studenti jsou obeznámeni s nezbytnými partiemi matematiky, fyziky a s příslušnými modelovacími metodami či numerickými algoritmy. Naučí se programovat a řešit jednodušší problémy pomocí svých vlastních programů, ale i řešit složitější úlohy s využitím profesionálních softwarových nástrojů. Již během studia mají posluchači možnost prakticky využít získané znalosti a dovednosti a to jak v rámci povinné praxe u relevantní firmy, tak v rámci závěrečné bakalářské práce, často na tuto praxi navazující. Absolventi tohoto oboru mají předpoklady pro velmi dobré uplatnění v odpovídajících průmyslových či softwarových firmách, ale i v dalších oblastech, kde je vhodné analytické a flexibilní myšlení.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry fyziky.