SP Aplikované nanotechnologie (Ph.D.)

Prezenční studium

Obor aplikované nanotechnologie na PřF UJEP navazuje na magisterský studijní program Aplikované nanotechnologie na PřF UJEP, avšak na obor se mohou hlásit absolventi magisterského studia přírodovědných a technických zaměření.
Obor je zaměřen na teoretické znalosti i praktickou přípravu nanomateriálů ve čtyřech zaměřeních:

  • Fyzikální metody přípravy nanomateriálů
  • Chemické metody přípravy nanomateriálů
  • Bionanotechnologie zaměřené na přípravu biosenzorů
  • Počítačový design nanomateriálů

Témata doktorských prací budou pokrývat následující okruhy problémů:

  • Plazmové technologie přípravy nanomateriálů
  • Vývoj nanovlákenných materiálů pro medicínské aplikace
  • Vývoj nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví a životního prostředí
  • Vývoj nanomateriálů pro biomedicínské aplikace
  • Počítačové modelování pro design nových nanomateriálů a procesy v nanotechnologiích

Studijní program profituje z úzké spolupráce fakulty s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR  a podílí se na společných projektech s nanotechnologickými firmami i s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR i v zahraničí. To přináší studentům celou řadu benefitů od možností praxí a zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů až po nabídky zaměstnání v perspektivních oborech.

Složení oborové rady

VIDEO