SP Aplikované nanotechnologie (NMgr.)

Prezenční studium

Nanotechnologie zahrnují širokou oblast materiálového výzkumu a z toho vyplývá i požadavek na multidisciplinární přístup k přípravě absolventů a důraz na jejich schopnosti mezioborové komunikace. Proto je skladba předmětů koncipována tak, aby vyváženě pokrývala fyzikální a chemické metody v nanotechnologiích i nanobiotechnologie a reflektovala současné trendy v materiálovém výzkumu v oblasti aplikovaných nanotechnologií. Studijní program zahrnuje využití fyzikálních a chemických technologií při přípravě nanomateriálů pro ochranu životního prostředí (nové typy sorbentů, katalyzátorů, membrán pro recyklační technologie…)  i pro biomedicínské aplikace (nanomateriály pro diagnostiku, biosenzory a tkáňové inženýrství). Studijní program se opírá o výzkumné i pedagogické zázemí fakulty v těchto oblastech: vývoj funkčních nanočástic, nanovrstev,  nanopovrchů a nanovlákenných materiálů a supramolekulárních systémů pro specifické funkce ve výše uvedených oblastech. Naše fakulta úzce spolupracuje s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR  a podílí se na společných projektech s nanotechnologickými firmami i s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR i v zahraničí. To přináší studentům celou řadu benefitů od možností praxí a zapojení do výzkumných projektů až po nabídky zaměstnání v perspektivních oborech.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry fyziky.