SP Aplikované nanotechnologie (Bc.)

Prezenční studium

Nanotechnologie lze charakterizovat jako interdisciplinární vědní a technický obor, který studuje a aplikuje systémy pracující na úrovni molekul nebo atomů. Rozvoj nanotechnologií započal před více než 20 lety a v současné době pronikly do mnoha odvětví techniky a výroby. Globálně prudce narůstá obrat firem využívajících nanotechnologie a narůstá také potřeba kvalifikovaných pracovníků na různých úrovních. Zároveň dochází k rychlému transferu poznatků z oblasti nanotechnologií a nanomateriálového inženýrství do praktického využití v ochraně životního prostředí, optoelektronice i medicíně. V České republice se začíná prosazovat stále více malých RaD firem sdružených v Asociaci nanotechnologického průmyslu převádějících tyto poznatky do praktických aplikací. Naše fakulta úzce spolupracuje s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR  a podílí se na společných projektech s nanotechnologickými firmami i s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR i v zahraničí. To přináší studentům celou řadu benefitů od možností praxí a zapojení do výzkumných projektů až po nabídky zaměstnání v perspektivních oborech. V celém studijním programu je kladen důraz na osvojení praktických znalostí a dovedností. Proto v tomto studijním programu je významný podíl praktických laboratorních cvičení, exkurzí a především prostor pro vlastní samostatné laboratorní činnosti studentů.

Více informací o tomto oboru naleznete na webu katedry fyziky.