Seznam platných zásad, znění a mezinárodních směrnic

Ve fakultní směrnici (viz Směrnice děkana č. 2/2016) se odvoláváme na tyto dokumenty: