Logo a jednotný vizuální styl

Příběh našeho loga

V roce 2008 byl na naší univerzitě vytvořen Jednotný vizuální systém (dále JVS), jež přijala i Přírodovědecká fakulta, a v roce 2018 definitivně nahradila i své staré logo novým*). Hlavní vizuální prvek nového loga a celého JVS je “zpětné lomítko”, které je přeneseno z heraldického znaku naší univerzity, kde je namalováno na štítu, který nese dvouocasý lev.

Na některých místech se můžeme dosud setkat se starým logem PřF UJEP, ve kterém je zakódováno mnoho odkazů k zaměření naší fakulty, ale jehož používání již není nadále doporučováno. Nový vizuální styl nás dobře pojí s celou ústeckou univerzitou, a navíc je snadno zapamatovatelný.

Ke stažení

Jakékoliv prvky JVS můžete pro vlastní potřebu získávat kopírováním vektorové grafiky přímo z PDF dokumentu: Průvodce jednotným vizuálním stylem UJEP. Při jejich použití se přitom řiďte pravidly a návody v dokumentu.

Různé verze samotného loga získáte stažením a rozbalením souboru Logo-PřF.zip.

Šablony hlavičkového papíru a prezentace získáte rozbalením souboru dopisnipapir PRF.zip.

*) Fakultní hantýrka tuto událost popisuje tak, že: “květák nahradily hrábě”.