COVID a studium

Aktuálně

Aktuální změny v harmonogramu 2020/2021.

Nadále zůstává v platnosti Příkaz děkana č.7/2020 k odevzdávání bakalářských a diplomových prací.

Potvrzení o studiu, výpisy o předmětech, apod.,  Vám na vyžádání zašlou vaše studijní referentky.

Poplatky za delší studium: v případě, že vám byl vyměřen poplatek za delší studium, které způsobila mimořádná opatření spojená s covid-19 (např. nutnost práce v laboratoři pro dokončení kvalifikační práce nebo povinného předmětu), uveďte tento důvod do odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku. K odvolání přiložte vyjádření vyučujícího/vyučujících nebo vedoucího kvalifikační práce (postačí kopie emailové korespondence).