Perspektivy výzkumu a inovací v Ústeckém kraji

O perspektivách výzkumu a inovací, lokálních potřebách a příležitostech v Ústeckém kraji diskutovali regionální zástupci inovační infrastruktury s odborníky z Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci červnového kulatého stolu.
Výzkum a inovace jsou pro budoucnost a rozvoj regionu zásadní, zejména v období, kdy kraj prochází transformací. Samotná transformace nabízí unikátní příležitost pro řadu průmyslových odvětví a oborů výzkumu a inovací. „Výzkum a vývoj hrají při transformaci Ústeckého kraje zcela nezastupitelnou roli. Jen diverzifikace ekonomických činností ve strukturálně postiženém regionu založená na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe zaměřená na produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotu může zásadním způsobem trvale změnit socioekonomickou strukturu kraje. V tomto směru vnímám velmi pozitivně ambici Ústeckého kraje stát se skutečným hybatelem inovací,” říká Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů a předsedkyně Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.

Zdroj: https://vedavyzkum.cz
Odkaz na celý článek