Pomohli jsme katedře informatiky

Pomohli jsme katedře informatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP s akreditací studijního programu aplikovaná informatika! Studentům umožníme exkurze a praxe, aby již v průběhu studia poznávali realitu běžného chodu firmy. Již v minulosti se spolupráce naší firmy s katedrou informatiky vydařila a jsme rádi, že v ní můžeme i nadále pokračovat.

Zdroj: www.facebook.com/malfini.reklamnitextil
Odkaz na celý článek