PřF UJEP otevírá nové programy zaměřené na informatiku

Od zimního semestru 2021 mohou studenti na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nově studovat nejen akademicky, ale také profesně zaměřené informatické studijní programy.
Poprvé v historii může ústecká přírodovědecká fakulta doplnit širokou nabídku navazujících studijních programů o programy v dynamicky se rozvíjející oblasti informačních technologií. Studijní program Informatika pro vzdělávání a na něj navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro střední školy získaly totiž dva prakticky orientované „nováčky“, bakalářský a na něj navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek