Katedra informatiky slaví udělení akreditací

Rada NAÚ se rozhodla udělit akreditaci profesně zaměřenému studijnímu programu Aplikovaná informatika, a to nejen bakalářskému, ale také navazujícímu magisterskému, navíc v obou případech jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Bakalářský studijní program není nový, ale zásadně obměněný. Zato navazující magisterský studijní program je první neučitelský v oblasti informatiky v celé historii Přírodovědecké fakulty. Oba studijní programy jsou představeny na webu katedry informatiky (Bc., Ing.).

Neméně významnou událostí se pro katedru informatiky před několika měsíci stalo oznámení, že je PřF UJEP od nadcházejícího akademického roku oprávněna uskutečňovat navazující studijní program Učitelství informatiky pro střední školy (také jak v prezenční, tak kombinované formě studia).

Těšíme se, že všichni uchazeči o naše studium využijí možnost podat příslušnou přihlášku ještě v aktuálně otevřeném kole přijímacího řízení. Především se však těšíme, jak pak budeme pracovní trh zásobovat samými kvalitními učiteli informatiky a datovými inženýry