2. kolo přijímacího řízení pro rok 2021/2022 – přihlášky do 26. 8. 2021

Všechny zájemce o studium přírodovědných a technických oborů si dovolujeme informovat, že stále probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

Termín odevzdání přihlášek: 26. 8. 2021

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdají přihlášky ke studiu do 26. 8. 2021.

Mezi novými studijními programy je například profesně zaměřený bakalářský a navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika nebo navazující magisterský obor Učitelství informatiky pro střední školy.

Další informace na stránce věnované uchazečům o studium.