Už rok v nové budově aneb CPTO je splněný sen

Již je to rok, kdy byla zkolaudována nová budova univerzitního kampusu – Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO). Ačkoliv si ji díky virové pandemii téměř minimálně užili samotní studenti, pracovníci univerzity jsou moderní budovou doslova nadšeni.

Videodokument Nový příběh fakulty: CPTO

V roce 2020, kdy oslavila Přírodovědecká fakulta UJEP svoje patnáctileté výročí vzniku, získala zároveň nové reprezentativní sídlo – budovu CPTO. Ta odpovídá současným moderním požadavkům vysokoškolské výuky, ale zejména je výjimečným místem pro rozvoj vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti obecně.

Nová budova CPTO je pro přírodovědeckou fakultu a současnou generaci našich akademiků cosi jako zhmotněný sen a nejkrásnější dárek k 15. výročí založení naší fakulty,“ vyjadřuje svoji spokojenost děkan PřF doc. Michal Varady.

Hotová stavba opěvované budovy však na sebe nechala dlouho čekat a neobešla se bez nesnází, které si všichni na univerzitě pamatují.

Jsem hrdý na práci našich zaměstnanců, kteří desítky, možná stovky překážek dokázali v průběhu výstavby CPTO překonat, a vděčný našemu ministerstvu za pomoc,“ vzpomíná rektor doc. Martin Balej. „Díky tomu je nová moderní budova exkluzivním prostorem pro výuku i vědeckou práci na aktuálně špičkové úrovni,“ doplňuje.       

První úvahy a vize postavení nové budovy pro přírodovědeckou fakultu a fakultu životního prostředí vznikaly v roce 2010, stavba byla těmito fakultami převzata v roce 2020. „Byla to téměř desetiletá cesta, doprovázená řadou potíží a kompromisů. Přesto si myslím, že konečný výsledek stojí za to,“ komentuje doc. Jaroslav Pavlík, proděkan pro vědu a výzkum a bývalý děkan PřF UJEP.

Po červnové kolaudaci loňského roku následovalo rozsáhlé stěhování obou fakult do středu kampusu. Přírodovědecká fakulta opustila objekt v ulici České mládeže, který sdílela s pedagogickou fakultou, fakulta životního prostředí se stěhovala z budovy na Králově výšině.

Kompletní stěhování fakulty je poměrně náročnou logistickou akcí. V té souvislosti jsem velmi rád, že se nám podařilo, i díky zapojení samotných studentů a zaměstnanců,“ říká o stěhování jeden z dalších proděkanů (pro vnější a zahraniční vztahy) doc. Jan D. Bláha.

Centrum přírodovědných a technických oborů je nejsložitější a nejdražší stavbou, která byla doposud v univerzitním kampusu zbudována. Spojuje dohromady nejen dvě fakulty, přírodovědeckou a životního prostředí, ale také nabízí moderní sdílené laboratoře (chemie, biologie, pedologie, ekotoxikologie, fyziky, nanotechnologií, geografie, geoinformatiky a informatiky) či novou menzu.

Sdílíme budovu CPTO s fakultou životního prostředí, kterou vnímáme jako sesterskou. To, že jsme lokalizováni v jednom prostoru, přispěje k využívání společných zdrojů, sdílení laboratoří i přístrojů, a k rozšíření počtu projektů, ze kterých budeme profitovat nejen my, ale zejména naši studenti,“ upozorňuje děkan PřF doc. Varady. 

Co přineslo přestěhování PřF do nové budovy, zjišťoval dr. Martin Švec, proděkan pro studium, přímo u studentů: „Studenti kladně hodnotí moderní vybavení aul, počítačových učeben a laboratoří, dále blízkost i dalších objektů univerzity, např. menzu, sdílené auly, rektorát a univerzitní knihovnu.“

Kromě špičkově vybavených laboratoří budova CPTO nabízí zázemí pro odpočinek a relaxaci. Na každém patře je pro studenty k dispozici rozsáhlé respirium. Relaxovat se dá nejen v budově CPTO, ale také v jejím okolí, díky příjemnému prostředí zeleně, trávníků, laviček apod.

Některé odpovědi studentů mě příjemně překvapily tím, že samovolně reagovaly na něco, o co univerzita danou stavbou usilovala především. Zmiňovali, že nová budova a její vybavení je motivuje k dalšímu studiu, nejen v navazujícím magisterském, ale také v doktorském,“ doplňuje proděkan pro studium dr. Švec.

CPTO umožňuje sdílení laboratoří a špičkových přístrojových technologií nejen napříč univerzitou, s ostatními fakultami, ale také s externími uživateli, ať už z akademického či soukromého sektoru. „My doufáme, že to povede k rozvoji spolupráce v rámci našeho kraje, blízkého příhraničí i v celorepublikovém dosahu, ale také k následnému úspěšnému transferu znalostí a technického rozvoje,“ upozorňuje proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF dr. Michaela Liegertová a dodává: „Věříme také, že na špičkové vybavení přilákáme vynikající výzkumnice a výzkumníky nejen z Česka, ale i ze zahraničí.“

Nová budova si díky pandemii koronaviru na plné obsazení akademiky, vědci a hlavně studenty téměř celý rok počkala. Rozvolňující vládní nařízení a zlepšující se epidemiologická situace v zemi však přináší v posledních dnech změny k lepšímu.

„Věřím, že nová budova CPTO zatraktivní naši fakultu hlavně pro studenty, vždyť co by byla fakulta bez studentů? Doufám, že její moderní prostory, krásné interiéry poslucháren, chodeb i laboratoří či špičkové přístroje sem přilákají další studenty, kteří budou chtít bádat a pokračovat v našich stopách,“ uzavírá děkan fakulty doc. Varady.