Univerzita letos oslaví 30. výročí založení

Na oslavy svých třicetin se připravuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Univerzita se za tu dobu stala veličinou nerozlučně spjatou s městem. Navázala na někdejší pedagogickou fakultu, slavnostně otevřena byla 28. Září 1991 a z počátku ji tvořily tři fakulty – pedagogická, sociálně ekonomická a životního prostředí a ústav slovansko-germánských studií. Sídlila v původní budově pedagogické fakulty a v řadě dalších objektů ve městě. Právě vztah města a školy se stal základem jejího velkého rozvoje. Současný kampus s řadou moderních budov vznikl na pozemcích areálu bývalé krajské nemocnice, který UJEP věnovalo město.

Zdroj: Ústecké noviny
Odkaz na celý článek