Ve Znojmě byl průzkum odhozených odpadků

Potkali jste minulý týden skupinku lidí v reflexních vestách a s kyblíky ve městě? To byli studenti z Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP, kteří ve Znojmě provedli výzkum volně odhozených odpadků. Jsme zvědaví na výstupy z výzkumu a samozřejmě je s vámi budeme sdílet.
Dalo by se říct, že tento víkend byl ve znamení sběru volně pohozeného odpadu. Alespoň pro skupinku studentů, kteří se v čele s doc. Janem Slavíkem vypravili do Znojma. Posílají pozdrav!
Studenti se zapojili do výzkumu projektu EKO-KOM, v rámci kterého sbírají a následně hodnotí volně pohozený odpad. Odborným garantem projektu je právě doc. Slavík. Výsledky této činnosti budou sloužit jako podklad pro plán řešení problematiky tzv. litteringu obalů v České republice.
A navíc byl tento víkend také krásnou ukázkou mezifakultní spolupráce na naší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP – zapojení studenti byli z FSI, PřF a FŽP.

Zdroj: facebook.com
Odkaz na článek

Zdroj: facebook.com
Odkaz na celý článek

Zdroj: TELEVIZE SPOLU
Odkaz na celý článek