Spolupráce mezi ústeckou univerzitou a spolkem Labe Aréna

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali dnes, 29. 3. 2021, rektor UJEP,  doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a předseda spolku Labe Aréna, z. s., Ing. Michal Kurfirst.
Obsahem smlouvy mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Labe Aréna, z. s., členem Národního olympijského centra vodních sportů, je oficiální vyjádření podpory a společného zájmu spolupracovat v oblastech sportovních aktivit, zdravovědy, marketingu, pedagogicko-trenérské apod. za účelem celkového zlepšení kvality života obyvatel v regionu.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek