Fyzici ministru školství: Patří Newtonovy zákony do základní školy?

Otevřený dopis fyziků ministru MŠMT Robertu Plagovi k aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz
Odkaz na celý článek