Geografické přednášky pro školy a veřejnost

V době covid-19 je většina výuky od základních po vysoké školy odkázána na distanční formu. Tato nevýhoda nabízí i některé výhody. Pracovníci katedry geografie naší fakulty sestavili program vybraných přednášek pro jaro 2021, u nichž umožní přístup žákům, studentům a pedagogům základních a středních škol. Zkuste si alespoň na chvíli, jaké je to být na vysokoškolské přednášce. Zjistěte více o aktuálních tématech, které může geograf řešit. Akce je zdarma.
Program přednášek a podrobnější informace

Nabízené přednášky:

  • Geologická nebezpečí a rizika (Pavel Raška)
  • Proměna agro-potravinářských řetězců (Vladan Hruška)
  • Didaktika regionální geografie na základních a středních školách, aneb jak (ne)vyučovat regiony světa (Petr Trahorsch)
  • Biodiverzita a její ohrožení (Tomáš Matějček)
  • Udržitelná energetika, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie (Tomáš Matějček)
  • Obchod s drogami, problematika HIV/AIDS (Zdeňka Smutná)
  • Aktéři rozvoje regionu: příklady z Ústeckého kraje (Jan Píša)
  • Nerovnoměrný rozvoj – kontrasty současného světa na příkladu výživy (Zdeňka Smutná)