Akademici v Adleru 2018

Minulý týden navštívili naši akademici z kateder informatiky a matematiky společnost ADLER. Pracovníci oddělení informačních technologií a oddělení projektů, procesů a rozvoje jim prezentovali systém Business Intelligence (BI), který je ve skupině ADLER používán pro práci s daty. Téma práce s daty je pro obě katedry stěžejní. Seznámení se s konkrétní činností umožní akademikům lépe koncipovat nové studijní programy a vychovávat studenty pro praxi.

Součástí prezentace byla vizualizace reportů v systému GoodData včetně technologické architektury, která je pro provoz BI systému nezbytná (datový sklad, ETL procesy, databáze apod.). Pedagogy zajímala především využitelnost a nezbytnost systému pro firmu, co je možno díky výstupům ovlivnit či propojení systému s veřejnými daty, jako je např. počasí.