Univerzity mají i v regionech podstatnou roli

Jako rektor a geograf zároveň je tím nejpovolanějším člověkem, který může vysvětlit, proč by měly být vysoké školy rozmístěné po celé zemi, nejen v Praze a Brně. Výhodou menších škol je podle Martina Baleje z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem větší svoboda ve vlastní vědecké práci a snazší mezioborovost. Platové rozdíly mezi univerzitami navíc nejsou propastné a po započtení životních nákladů může být působení v Ústí lukrativnější než v řadě pražských akademických ústavů. A především zdůrazňuje takzvanou čtvrtou roli univerzit: působení na místní obyvatele a komunitu.

Zdroj: https://www.universitas.cz
Odkaz na celý článek

Zdroj: www.facebook.com
Odkaz na celý článek