Průběh a výsledky volby děkana 2018

Dnes proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem Přírodovědecké fakulty UJEP.

Kandidátem na jmenování děkanem PřF UJEP pro funkční období 2018-2022 byl zvolen doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Protokol o průběhu a výsledcích volby děkana PřF UJEP 2018-06-06