Studenti UJEP obdrželi donátorská stipendia

Neobvyklý průběh roku 2020 zasáhl takřka do všech oblastí každodenního života. Ne však do těch, které vybírají výjimečné jedince, aby je zviditelnili a ocenili.
Právě v tomto ohledu rok 2020 nabídl novinky hodné ocenění. Byla předána stipendia významných univerzitních donátorů.
12 osobností veřejného života našeho města i regionu, dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo jednorázová stipendia celkem 18 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2019/2020. Klasická podoba veřejného předání na slavnostním ceremoniálu v letošním roce nebyla možná, proto byla stipendia, výjimečně, oficiálně předána samotnými oceňujícími v sídlech jejich institucí.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek