Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022, které schválil Akademický senát
naší fakulty během Štědrého dne, byly zveřejněny na webu fakulty.

Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021.

Informace o jednotlivých studijních programech naleznete na webu fakulty a jednotlivých kateder, nebo se je můžete dozvědět během veletrhu Gaudeamus 2021 a během online dne otevřených dveří, o němž vás budeme ještě informovat.

Těšíme se na setkání s vámi v běžnějším provozu v našem novém sídle v areálu kampusu UJEP!