Miroslav Duda obsadil 1. místo – 2018

Miroslav Duda (na fotografii druhý z prava), absolvent katedry geografie PřF UJEP, obsadil 1. místo v soutěži o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu, kterou vyhlašuje agentura CzechTourism.

V soutěži o nejlepší studentskou práci zabývající se cestovním ruchem hodnotí odborná porota zejména dovednosti autorů vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji. Na zřeteli má také inovativní a originální přístup k řešení problémů i praktické uplatnění popsaných principů, návrhů a myšlenek.

Náš geograf ke své aktuálně vítězné závěrečné magisterské práci říká: „Jednoduše řečeno, navrhnul jsem dálkové turistické trasy vedoucí přes České středohoří tak, aby její návštěvníci poznali to nejlepší, co místní krajina nabízí. Unikátnost mé práce ale spočívá v použití vědecké metody při plánování takové trasy, kdy jsem současně zohledňoval objektivní i subjektivní faktory hodnocení turistických atraktivit.“

Miroslav Duda není v soutěžích žádný nováček, již před lety vybojoval 1. místo za svou bakalářskou práci v celostátní soutěži České geografické společnosti.

Studium na Přírodovědecké fakultě UJEP považuje Mirek Duda za stěžejní proto, aby v práci využité inovace a metody mohl vůbec použít.

Čerstvý vítěz a čerstvý magistr je také šťastným novomanželem. Srdečně mu blahopřejeme!