Přípravný kurz z matematiky pro žáky 5. tříd ZŠ

Katedra matematiky PřF UJEP připravuje na jaro 2021 Přípravný kurz z matematiky pro žáky 5. tříd ZŠ k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, který proběhne (pokud to dovolí pandemická situace) v únoru-dubnu 2021.

Výuka bude probíhat ve dvou kurzech v celkové dotaci 9 lekcí v nové budově PřF CPTO (Pasteurova 15, Ústí nad Labem).
Cena kurzu (9 lekcí) je 2 000 Kč (včetně DPH).
Přihlášky přijímáme odteď do konce ledna 2021, nebo do naplnění kapacity.

Více na https://kma.ujep.cz/seminare-a-kurzy/kurz-5-zs.