Stavíme si budoucnost 2.0 aneb noví doktoři na naší fakultě

S blížícím se koncem roku 2020 začínáme bilancovat uplynulých 12 měsíců naší fakulty. Tento příspěvek jsme si dovolili nazvat Stavíme si budoucnost 2.0. Proč? Protože jeden příspěvek s tímto názvem už jste si na našem webu přečíst mohli a právě tento text na něj přímo navazuje.

Všichni máme radost z toho, že do dalších 15 let naší fakulty vstupujeme s nádherným zázemím vybavených poslucháren, učeben a laboratoří v budově CPTO. To všechno včetně všech přístrojů, pomůcek a výtečné kávy by však nebylo nic bez nadšených lidí, kteří touží po poznání a objevování nového. Nový domov prostě potřebuje své obyvatele.

O to více nás těší, že po loňské radosti ze čtyř nových docentů můžeme představit vynikající úrodu letošních doktorů (Ph.D.) na pracovištích naší fakulty. Jsou to totiž právě novopečení doktoři, kteří jsou významnou součástí budoucnosti naší fakulty s ambicí měnit své obory k lepšímu! Jsou budoucností 2.0.

Z Ústeckého materiálového centra se novými doktory stali Mgr. Monika Benkocká, Ph.D. a Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D. (oba v oboru Aplikované nanotechnologie, Monika s dizertační prací Chemické modifikace povrchů různých typů substrátů, jejich charakterizace a testování jejich bioaktivity, Petr s prací Nanovlákenné materiály pro antibakteriální filtrační media: Technologie, struktura, vlastnosti). Z katedry biologie úspěšně doktorské studium završil Mgr. Lukáš Bystrianský, Ph.D. (v oboru Aplikované nanotechnologie s prací Studium mikrobiálních biofilmů na nanostrukturovaných površích).

Nelze opomenout nové doktory z katedry geografie, konkrétně jimi jsou Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. (absolvent České zemědělské univerzity v Praze v oboru Aplikovaná krajinná ekologie s prací Aplikace krajinných metrik na hodnocení vývoje krajinné struktury v pohraničních oblastech) a Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (absolvent Pedagogické fakulty UJEP v oboru Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání s prací Vizuální prvky v učebnicích vlastivědy a zeměpisu a jejich vliv na vznik miskoncepcí).

Na úplném sklonku roku 2019 se novým doktorem stal Mgr. Martin Svoboda, Ph.D. z katedry fyziky v oboru Počítačové metody ve vědě a technice s prací Molekulární simulace struktury a difuze břidlicových plynů v pórech hornin.

Všem novým doktorům naší fakulty gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další výzkumné a akademické činnosti. Postdoktorandské výzvy na ně čekají!