UJEP podepsala smlouvu s přední biofarmaceutickou společností

Digitalizace a další technologické trendy a potřeby firem a společností z nich plynoucí vyžadují rychlou reakci vysokých škol a jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit.
Tento trend vytvořil podmínky a možnosti, aby se do globální spolupráce zapojily ambiciózní vysoká škola, jakou je UJEP, a MSD s lídry svých oborů.
Tyto společné snahy byly stvrzeny finálním podpisem ze strany Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, rukou jejího rektora doc. Martina Baleje. Ze strany MSD Czech Republic, s. r. o., je smlouva signována Anitou Elisabeth ZubakO´Connor, ExecutiveDirector.
Smlouva je výsledkem společného úsilí Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty a Fakulty zdravotnických studií UJEP, je také podpořena činností ICUK a regionální Digital Health Platformy. Jejím předmětem je vytvoření rámce pro všestrannou spolupráci založenou na podpoře pedagogické, vědecké, výzkumné a dalších tvůrčích činností, vedení společných projektů, přenosu poznatků a technologií.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek