Naše fakulta slaví 15 let od svého vzniku

1. listopadu odstartovaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oslavy výročí 15 let od jejího vzniku.

Fakulta, která je součástí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, byla založena dne 4. 11. 2005. Pohled do 15 let vzdálené historie ukazuje, jak ke vzniku fakulty vlastně došlo. V roce 2005 proběhla zásadní transformace tehdy a doposud největší ústecké fakulty, Pedagogické fakulty UJEP. Z ní se vyčlenily dva ústavy, ústav přírodních věd a ústav humanitních studií, přičemž se oba krátce na to staly plnoprávnými fakultami. Přírodovědecká fakulta ještě v tomtéž roce. Jejím vedením byl v té době pověřen doc. Stanislav Novák.

Fakulta celých 15 let sídlila společně s pedagogickou fakultou v budově předválečného českého reálného gymnázia v ulici České mládeže. V roce 2020, kdy slaví svoje patnáctileté výročí, však získala zcela nové reprezentativní sídlo a v průběhu letních měsíců se přestěhovala do samotného středu univerzitního kampusu, do nově vybudovaného Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). To zcela odpovídá moderním požadavkům nejen na výuku, ale také na výzkum a další tvůrčí činnost.

Přírodovědecká fakulta má v době svých „hranatých“ oslav již 8 součástí – katedry biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a matematiky, Ústecké materiálové centrum a Centrum podpory přírodovědného vzdělávání. V době jejího vzniku nastoupilo do studia PřF UJEP 378 studentů, v roce 2020 jich na fakultě studuje již bezmála tisíc.

Děkan fakulty doc. Michal Varady bilancuje uplynulé období takto: „Je třeba si znovu připomenout, že za vším, čeho fakulta za 15 let své existence dosáhla a nač jsme právem hrdí, stojí lidé, kteří svou poctivou prací dávali a dávají fakultě smysl, ať už jsou to akademičtí pracovníci, studenti nebo ostatní pracovníci fakulty. Za to patří všem veliký dík.“ 

Přírodovědecká fakulta UJEP urazila za pouhých 15 let své existence obdivuhodný kus cesty a dokázala se etablovat v silně konkurenčním prostředí ostatních přírodovědně zaměřených fakult v Česku, které se většinou mohou pochlubit mnohem delší historií. Svou kvalitu fakulta opakovaně prokazuje jak v akreditačním procesu, kde se jí daří získávat akreditace pro nové studijní programy na všech stupních studia od bakalářských až po doktorské, tak při získávání a úspěšném řešení řady výzkumných projektů v celém pestrém spektru oborů, které jsou na přírodovědecké fakultě zastoupeny. 

Netajím se kmenovou příslušností právě k naší přírodovědecké fakultě a její oslavy považuji každopádně také za své. Ovšem nejenom proto. Přírodovědecká fakulta si za pouhých 15 let vybudovala zásadní postavení nejen v rámci naší univerzity, ale také ve srovnání s ostatními podobně zaměřenými fakultami v Česku. Z řad jejích akademických pracovníků jsou generovány naše úspěšné vědecké týmy a projekty. Její absolventi bez problémů nacházejí kvalitní pracovní uplatnění a studium na fakultě je samotnými studenty opakovaně pozitivně hodnoceno např. v anketě Fakulta roku. Přeji fakultě, jejím pracovníkům, studentům a absolventům hodně úspěchů do dalších let,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.