Geografové podporují změnu evropské zemědělské politiky

Zástupci katedry geografie podpořili novou výzvu na reformu Společné zemědělské politiky EU (SZP) před klíčovým zasedáním tuto středu 21. října. Již letos na jaře společně s jinými 3600 vědci z celé unie formulovali ekologická opatření, která měla přispět k vyšší udržitelnosti SZP. Nový návrh, o kterém se tuto středu bude hlasovat, tato opatření nereflektuje a pouze konzervuje současný neudržitelný stav – hospodaření na obřích lánech a proplácení dotací na hektar bez povinnosti plnit smysluplná ekologická kritéria. To nevede ke kýženému udržitelnému hospodaření – zadržování vody v krajině, zabránění kontaminace vody a půdy a zachování biodiverzity.

Více informací najdete zde nebo zde.