Veletrh učitelů hostila Přírodověda v CPTO

V úterý 29. září proběhl 3. ročník vzdělávacího veletrhu, určený zejména pro pedagogické pracovníky, zaměřený na biologii, chemii, fyziku, dále pak na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.

Kromě prezentací vystavovatelů (např. Mindok, nakl. Didaktis, nakl. TakTik, UNIPETROL, SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Gymnázium Teplice, Podkrušnohorské gymnázium v Mostě) si účastníci mohli prohlédnout nové prostory Přírodovědecké fakulty (CPTO), konkrétně prostory kateder fyziky, informatiky a chemie.

Kvůli aktuálním hygienickým opatřením byl počet účastníků bohužel o něco nižší.

Webové stránky organizátorů