Výběrové řízení na obsazení místa ak. pracovníka v ÚMC – JIŽ PROBĚHLO

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení pro Ústecké materiálové centrum na obsazení místa odborného asistenta v oboru Aplikované nanotechnologie, výše úvazku 1,0.

Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie, schopnost samostatné tvůrčí práce v oblasti přípravy, charakterizace a testování nanomateriálů, chuť učit se novým věcem, pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost.

Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, s údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a motivačním dopisem zasílejte elektronicky do 30. 9. 2020 na romana.kovarikova@ujep.cz.