Geografie vzdělávání se představuje v mezinárodním světle

Geografie vzdělávání je ne zcela známá vědní disciplína a většinou je snadné zaměnit ji s geografickým vzděláváním, to jest s didaktikou geografie. Geografie vzdělávání se ovšem zabývá něčím jiným, než vzděláváním žáků. Je to obor, který zkoumá například prostorové souvislosti mezi školami nebo vztahy škol, jejich zřizovatelů a uživatelů. Po několika letech se podařilo mezinárodnímu týmu geografů, sociologů a odborníků v edukačních vědách dovést do zdárného cíle knihu s názvem „Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement with Changing Patterns of Education, Space and Place“, která se právě těmto otázkám věnuje. Jsme rádi, že mezi autory figuruje i tým našich kolegů z katedry geografie UJEP pod vedením dr. Silvie R. Kučerové. To, co se do knihy „nevešlo“ vychází současně ještě v 1. letošním čísle časopisu Journal of Pedagogy, kde je geografie vzdělávání podrobně představena.