Geographies of Transformations: nový doktorský studijní program otevřen!

Geographies of transformations je nově akreditovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce, koordinovaný katedrou geografie. Tento interdisciplinárně pojatý program rozvíjí dovednosti studentů zkoumat a porozumět zpětným vazbám mezi rozmanitými socioekonomickými, kulturními a environmentálními procesy, ústícími v komplexní transformaci geografických systémů. Zkoumaná témata zahrnují např. lokální adaptace na klimatické změny, transformaci společnosti a ekonomiky starých průmyslových regionů či vlivy globalizace na udržitelnost tradičních komunit. Program vychovává odborníky ve strategickém a environmentálním plánování a územním rozvoji se silným ukotvením v mezinárodních politikách a strategiích. Termín pro podání přihlášek je 31. srpen 2020. Informace o programu najdete v přiloženém letáku. Podmínky přijímacího řízení jsou dostupné na odkazu.