CPTO jako nová dominanta města Ústí nad Labem

Na stránkách posledního čísla odborného časopisu Stavitel vyšel článek „Devět pater pro laboratoře a přednáškové sály“ věnovaný budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Článek hodnotí význam stavby z hlediska architektury a urbanismu, dále pak samotné etapy výstavby.

Jak autoři mj. uvádějí, „zajímavou a krásnou konstrukcí byla realizace točitého schodiště v devíti podlažích. Jeho konstrukce byla prováděna celá monoliticky na stavbě. Bednění tesaři připravovali ‚hezky po staru‘ z trámů a prken.“ Z článku je patrné, že podle autorů realizací CPTO vznikla mimořádně zajímavá stavba, která se tak vedle Mariánského mostu a Větruše stává další dominantou města Ústí nad Labem.