Největší budova kampusu bude brzy sloužit studentům

Finišuje dostavba nové budovy v kampusu, do které se v průběhu letošního roku nastěhují fakulta životního prostředí a přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
„Přesun přinese především důstojnější a modernější prostory pro studenty a to přímo v kampusu univerzity, čímž se podle mě zvětší i pocit jejich „sounáležitosti„ k celé univerzitě. Navíc předpokládám, že dojde k lepšímu propojení výzkumných týmů a přístrojových kapacit především u technicky zaměřených fakult,“ vysvětluje děkan fakulty životního prostředí Pavel Kuráň.

Zdroj: www.zitusti.cz, Gabriela Zlámalová
Odkaz na celý článek