Provoz fakulty od 11. 5. 2020 (příkaz děkana č. 6/2020)

Děkan přírodovědecké fakulty vydal v souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. Příkaz děkana č. 6/2020, který se týká podmínek na PřF v souvislosti s uvolněním části opatření ve výuce a dalších aktivitách studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Příkaz nabývá účinnosti v pondělí 11. 5. a týká se i akademických pracovníků zajišťujících studijní aktivity a neakademických pracovníků fakulty.

Věnujte mu prosím pozornost.