Studijní aktivity od 4. 5. 2020 (příkaz děkana č. 5/2020)

Děkan přírodovědecké fakulty vydal v souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 455 ze dne 23. 4. a příkazem rektora č. 4/2020 ze dne 24. 4. Příkaz děkana č. 5/2020, který se týká podmínek na PřF v souvislosti s uvolněním části opatření ve výuce a dalších aktivitách studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Příkaz nabývá účinnosti v pondělí 4. 5.

Věnujte mu prosím pozornost.