Proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Šíření nemoci covid-19 ohrozilo také konání Zeměpisné olympiády, celostátní soutěže pro studenty základních a středních škol talentované v geografii. Nakonec se podařilo 27. 4. v dopoledních hodinách uspořádat krajské kolo online formou.

Na organizaci se podílí tým ze čtyř geografických pracovišť v Česku. Katedra geografie PřF UJEP garantuje soutěžní kategorie pro 8. a 9. ročník základních škol. Je až neuvěřitelné, že se podařilo krajské kolo po prvotním nápadu organizátorů v rekordně krátkém čase svépomocí připravit z tištěné podoby do online dotazníkové podoby a uskutečnit.

Celá akce se setkala s neuvěřitelným ohlasem. Celkem se zapojilo téměř 800 soutěžících! I přes občasné technické potíže proběhlo vše bez větších problémů a věříme, že i soutěžící byli spokojeni. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 15. května 2020 na webu Zeměpisné olympiády v záložce „aktuální ročník“.

Nyní je třeba naplánovat podobu celostátního kola, ačkoli se letos bohužel stává kolem finálním, protože navazující mezinárodní soutěže musely být kvůli epidemiologické situaci zrušeny.