Přírodověda získala pro univerzitu registraci na výrobu dezinfekce

Úsloví „Stačí jenom chtít.“ je v současné době zřetelné na každém kroku. Neobvyklá doba přináší příběhy, pro něž není v době obvyklé příležitost, čas, energie a zejména dostatečná motivace. Podobné to bylo a je i s univerzitní dezinfekcí.

Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se dezinfekce nikdy nemíchala. Pracoviště a katedry si ji nakupovaly v čase a množství obvyklém pro svoje pravidelné potřeby. Příchod koronaviru ale rázem změnil odběratele na výrobce. Katedry biologie, chemie, fyziky a Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty UJEP již 17. března připravily první dezinfekci (podle doporučeného postupu Světové zdravotnické organizace WHO) pro okamžitou spotřebu Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, kde jí byl akutní nedostatek.

Poptávka po dezinfekci byla v následujících dnech tak velká a situace natolik kritická, že se pracovníci fakulty obrátili na veřejnost. Na výzvu přírodovědecké fakulty, kdo by pro přípravu a míchání dezinfekce mohl dodat větší množství alkoholu v neotevřených nádobách, reagovaly vstřícně instituce, podniky a firmy. Některé nabízely chemikálie, jiné zprostředkování a další třeba nádoby na přepravu. To vše bylo třeba zajistit, aby se na UJEP mohla dále dezinfekce míchat.

Srdečně děkujeme za pomoc firmám a institucím: společnosti Skupiny Sev.en Energy, Tereos TTD, a. s. – Lihovar Chrudim, CzechInvest, Unipetrol, a. s., Inovační centrum Ústeckého kraje, Česká produkční, s. r. o., Jiří Bartoš – SLON, spol. s r. o., Tereos TTD, a. s. – Lihovar Kojetín, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice.

Spolu se zajištěním surovin na míchání dezinfekce výzva fakulty veřejnosti začala přinášet také poptávku po ní. Dezinfekce tak například putovala do 20 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v Ústí nad Labem.

Přírodovědecká fakulta obratem zažádala jménem univerzity o registraci mezi výrobce dezinfekce. Dík v této souvislosti patří v první řadě dr. Václavu Šíchovi z KCH a dr. Michaele Liegertové z KBI, dále pak všem ostatním, kteří se na výrobě dezinfekce a dalších činnostech s tím spojených podíleli a podílejí.

Naše fakulta spojila své kapacity s fakultou životního prostředí, která pomohla s pokrytím poptávek v době největšího nedostatku. Obě fakulty se nyní chystají vyrábět dezinfekci pro studenty a zaměstnance univerzity působící v souvislosti s pandemií v terénu, ale také se postupně vracejí a budou vracet do obnovující se výuky. Univerzita také bude dezinfekci poskytovat zdarma na dobročinné účely.

Další informace jsou k dispozici v dnešní tiskové zprávě UJEP.