Krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Tým organizátorů Zeměpisné olympiády v čele s Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty UK organizuje pro letošní soutěžící z důvodu mimořádných opatření krajská kola online. Soutěž tak zůstává zachována!
Dne 25. března 2020 měla proběhnout krajská kola Zeměpisné olympiády, která se však kvůli uzavření škol a celorepublikové karanténě neuskutečnila. Byla by škoda, aby 22. ročník soutěže skončil po prvních dvou soutěžních kolech, a proto se tým organizátorů z Geografické sekce PřF UK, katedry geografie PřF UJEP, katedry geografie PedF MUNI a katedry geografie PF JU rozhodl soutěž nezrušit a započal s vymýšlením alternativního řešení.

Zdroj: www.natur.cuni.cz
Odkaz na celý článek