IKON – IT síť kompetencí k posílení přeshraničního regionu Česko-Sasko

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: IKON – IT síť kompetencí k posílení přeshraničního regionu Česko-Sasko

Druh projektu/dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česko – Sasko
Číslo projektu: 100327147
Řešitel/é: prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (vedoucí projektu na TU Chemnitz), za UJEP Ing. Petr Lauterbach a doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.
Roky řešení: 2017-2021
Popis: IKON kvalifikuje studenty IT do praxe zaměřené na přeshraniční průmysl. Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy v technologicky orientovaném praktickém modulu a efektivně se tak připraví na průmyslový rozvoj. IKON systematicky překonává sociální a regionální bariéry a propaguje know-how na rozhraní mezi vzděláváním a obchodem. Projekt klade důraz na intenzivnější propojení výzkumných a pedagogických odborníků se studenty. Studentům tak rozšíří znalosti v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností. Šíření mezi cílové skupiny probíhá pomocí seminářů a konzultací. Studenti se mohou účastnit zahraničních stáží.
Web projektu: http://ikon-it.de/cs/domu/