Aktuální informace pro studenty a uchazeče (COVID-19)

Na této stránce najdete aktuální informace ke studiu a přijímacímu řízení spojené s opatřeními týkajících se COVID-19. Stránka je průběžně aktualizována a doplňována.

Studium

 • Předměty zapsané ve STAGu, které nebude možné splnit z důvodu výše uvedených opatření ani v náhradním termínu v tomto ak. roce (např. odborné praxe, laboratorní cvičení), budou na řádně zdůvodněnou žádost studenta odzapsány.
 • Praxe, ve kterých je umožněna osobní přítomnost studentů, se konat mohou.
 • Pedagogické praxe v letním semestru mohou studenti konat po individuální domluvě s příslušným vyučujícím na katedře svého oboru.
 • Odevzdávání bakalářských a diplomových prací – aktuálně se řídí podle příkazu děkana vydaného 25. 3. 2020.
 • Harmonogram akademického roku 2019/2020 – bude v nejbližších dnech upraven
  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (FF) je posunut na 30. 4. 2020.
  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (PřF a PF) je posunut na 29. 5. 2020.
  • Termín obhajob se posune adekvátně aktuální situaci a s ohledem na dostatečný časový prostor pro vytvoření posudků vedoucího práce a oponenta.
  • Další změny v harmonogramu budou provedeny podle aktuálního vývoje situace.

Přijímací řízení

 • Potvrzení od lékaře je možné doručit v termínu do 26. 6. 2020.
 • V nejbližších dnech budou pravděpodobně přijaty legislativní změny vedoucí k úpravě podmínek přijímacího řízení (maturitní zkoušky apod.).

S dalšími dotazy se obracejte na proděkana pro studium.