Úspěch studentky v soutěži v oboru analytická chemie

Ve dnech 12. a 13. února 2020 proběhla na Přírodovědecké fakultě UK v Praze celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2020“.

Zvláštní cenu poroty v rámci této soutěže získala studentka naší fakulty Bc. Jaroslava Jarolímková (v současné době NMgr. studijní program Aplikované nanotechnologie) se svou bakalářskou prací „Změny povrchových vlastností polymerních materiálů před a po aktivaci a následném chemickém roubování“.

Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci fakulty a přejeme další úspěchy!