Vysokorychlostní trať Praha – Ústí přispěje k rozvoji regionu

Socioekonomické přínosy vysokorychlostní trati plánované mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďanami zkoumal tříčlenný tým z katedry geografie ve složení Kristýna Rybová, Vladan Hruška a Jan Píša. Výzkum byl součástí projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR (2017–2020) a spočíval v objasnění postojů běžných občanů, firem, ale i odborníků na regionální rozvoj a zástupců veřejné správy vůči plánované trati.

Z výsledků dotazníkových šetření a série expertních rozhovorů vyplývá poměrně silný potenciál s ohledem na zvýšení počtu cestujících na zmíněné trase a posílení přeshraniční mobility. Výstavba terminálu je rovněž významnou příležitostí pro rozvoj regionu a zejména samotného Ústí nad Labem. Může podpořit tvorbu pracovních míst, atraktivitu pro bydlení a podnikání, oživení městského centra a využití některých brownfieldů, či prázdných ploch. Zmíněné benefity se však nedostaví automaticky a jejich dosažení bude záležet na dobré přípravě klíčových aktérů v čele se samotným městem Ústí nad Labem.

Zprovoznění trati je naplánováno na rok 2035 a mělo by znamenat poloviční zkrácení dosavadních dojížďkových časů (méně než půl hodiny z Ústí do Prahy i Drážďan) při zachování srovnatelných cen jízdného.

Tisková zpráva