Nový studijní program Matematika ve firmách a veřejné správě

V příštím akademickém roce bude poprvé možnost začít studovat nový profesně orientovaný studijní program Matematika ve firmách a veřejné správě. Absolventi programu najdou zcela jistě uplatnění v praxi, neboť studium vzniklo na základě požadavků praxe a v úzké spolupráci s firmami a institucemi nejen našeho regionu.

Tento obor v sobě zahrnuje tři oblasti – matematiku, informatiku a ekonomii. Nedílnou součástí studia je stáž ve zvolené firmě či instituci o délce jednoho semestru. Část výuky vedou odborníci z praxe a je kladen důraz na to, aby se studenti během výuky setkávali se situacemi, které běžně v praxi nastávají, a učili se je řešit.

Další informace k tomuto programu naleznete zde.