Konference Planning, Law & Property Rights je za dveřmi!

Proč a jak regulovat překotné rozšiřování sídel? Co naopak dělat v případě, když se města vylidňují? Jak dosáhnout souladu mezi veřejným a soukromým zájmem v oblasti bydlení, dopravy a kvality životního prostředí?

Do Ústí nad Labem míří odborníci na otázky územního plánování a vlastnictví práv z celého světa. Ve dnech 17.–21. 2. 2020 proběhne ve spolupráci naší fakulty a Fakulty sociálně ekonomické UJEP výroční konference Mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva. Konference upozorní na komplikované vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy v městském i venkovském prostředí. Mottem asociace je totiž: „Planning matters. Law matters. Property matters.” Konference se zúčastní více než 120 odborníků z 25 zemí a 5 kontinentů.

„Tematický záběr konference je více než široký, ale vždy upřednostňuje mezioborovost a společenskou relevanci témat“, vysvětluje doc. Pavel Raška (PřF UJEP) a dodává, že „v letošním ročníku se můžeme těšit i na inovativní témata zahrnující například využití blockchain technologie ve správě údajů o vlastnictví pozemků“. Hlavní organizátorka konference doc. Lenka Slavíková (FSE UJEP) atmosféru předchozích ročníků konference doplňuje: „Diskuse o legitimitě státu zasahovat do soukromých vlastnických práv a rozsahu těchto zásahů jsou zajímavé – zejména když tuto diskusi vede americký soudce s nizozemským profesorem plánování“. Více na konferenční stránce: http://plpr2020.ujep.cz

V rámci konference představíme zahraničním účastníkům také výzvy pro rozvoj Ústí nad Labem. Právě pro ně jsme ve spolupráci se spolkem Re-Vize Ústí připravili anglickou variantu brožury Ústí nad Labem − Post-Industrial Diamond, která je volně ke stažení zde.