Sucho v krajině – veřejná debata s odborníky – 12. 11. 2019

Jak ukázaly roky 2015, 2018 či letošní rok, jsou meteorologická sucha, tedy období s extrémním nedostatkem srážkových úhrnů v Česku stále významnějším fenoménem, který má následně závažné dopady na krajinu, zemědělskou produkci, stejně jako zdraví obyvatel. Tuto skutečnost odráží zvýšená pozornost, kterou studiu a řešení problematiky sucha věnují výzkumné organizace, státní resorty i soukromé subjekty.
Právě proto se organizátoři letošního Týdne geografie rozhodli uspořádat veřejnou debatu, jejímiž zvanými účastníky budou odborníci z přírodních věd, ekonomie a politologie, ale též zástupce soukromé zemědělské sféry. Cílem diskuse bude představit sucho jako problém s mnoha přírodními a společenskými souvislostmi, kterým je nutné porozumět, mají-li být opatření proti suchu úspěšná. Jedním z cílů diskuse je také ukázat na možnosti, které mají pro zmírnění závažnosti projevů sucha k dispozici subjekty počínaje městy a venkovskými sídly, přes soukromé zemědělce, až po každého jednotlivce.
Vstup na debatu s odborníky je zcela ZDARMA. Budeme rádi za doporučení, přeposlání či sdílení události lidem, které by debata mohla zajímat.

Pořádá katedra geografie PřF UJEP:
KDY: 12. 11. 2019 v 17:30
KDE: Kampus UJEP, budova MFC, purpurová aula